Kto to jest sponsor coachingu?

Sponsor coachingu to osoba, która zleca coaching i za niego płaci.
Ze sponsorem coach ustala cele coachingu. Natomiast sposób realizacji tego celu, wszystkie informacje pochodzące od Uczestnika są poufne. Coach nie raportuje sponsorowi przebiegu coachingu, ani poruszanych na nim zagadnień. Sponsor może otrzymać od coacha ogólna informację i zestawienie godzin coachingowych.
Sponsorem może być sam uczestnik coachingu.
Nieraz organizowane jest spotkanie trójstronne, w którym biorą udział: Uczestnik, sponsor i coach. Na tym spotkaniu wyznaczane są cele coachingu.