Coaching

Coaching to spotkanie, Twoje z coachem.
Być może brałeś udział w wielu szkoleniach, ale nie przyniosły one spodziewanej zmiany? Nauczyłeś się dużo, ale nie potrafiłeś zastosować tej wiedzy w praktyce? Coś Cię hamowało, zatrzymało, brakło Ci odwagi?
Być może to, co Cię trapi nie jest możliwe do rozwiązania podczas szkolenia? Może nie chcesz mówić o swoich problemach w grupie uczestników, współpracowników, podwładnych?
A może po prostu chcesz wiedzieć więcej, móc więcej, rozumieć więcej? Nie masz większych problemów, chcesz nauczyć się czegoś nowego?
W tej zmiennej rzeczywistości sukces odnoszą najbardziej elastyczni ludzie, potrafiący korzystać ze swoich zasobów, umiejący wyjść poza schematy myślenia i zachowania.
Może chcesz być człowiekiem potrafiącym dzielić się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami z innymi? Człowiekiem z wizją, szeroką perspektywą potrafiącym podejmować szybkie, trafne i odważne decyzje?
Jest wielu genialnych przywódców posiadających naturalny dar tworzenia długofalowych planów, dostrzegających nadarzające się okazje i w sposób intuicyjny wykorzystujących te informacje do szybkiego wzrostu organizacji, czy zespołów, którym przewodzą. Jednak tacy menedżerowie to rzadkość. Wszyscy menadżerowie posiadają potencjał, który dzięki odpowiedniej pracy można wydobyć i sprawić, by byli równie skuteczni i efektywni jak „naturalni wizjonerzy”.
Czy umiejętność myślenia strategicznego, kreatywnego tworzenia wizji, realizowania celów i misji jest domeną geniuszy i wizjonerów? Czy wypływa z ich indywidualnych cech i właściwości?
Czy też każdy menadżer może jasno, precyzyjnie wyznaczać cele dla swojego zespołu, być szanowanym, poważanym, skutecznym?
ODPOWIEDŹ BRZMI TAK!
Coaching jest znalezieniem sposobu, by odpowiedź w TWOIM przypadku brzmiała „TAK”.

Zespół Akademia Rozwoju Umiejętności ma zaszczyt przedstawić niezwykłą ofertę:

Coaching to inspiracja do nowego widzenia siebie, sytuacji, rzeczy, innych. To eliminowanie niekorzystnych nastawień, przekonań, wzorców zachowań, sposobów przeżywania tak, by realizować swoje cele i pragnienia.

Coaching to taka Twoja relacja z  coachem, w wyniku której swobodniej sięgniesz po sukces w życiu osobistym i zawodowym.

Coach potrafi Cię poprowadzić, pobudzić, inspirować tak, byś mógł dokonać pożądanych zmian:

 • byś był wydajniejszy
 • byś realizował cele
 • lepiej rozumiał swoje cele i role
 • byś był otwarty na rozwój osobisty
 • byś umiej sprawnie rozwiązywać trudne sytuacje
 • byś stał się odpowiedzialny
 • byś rozwijał swoją świadomość
 • byś wzmacniał pożądane zachowania
 • byś lepiej rozumiał skąd się biorą ograniczenia i trudności
 • byś lepiej wykorzystał swój potencjał
 • byś podniósł swoją kreatywność
 • byś odnajdywał swoją motywację

Coach ma Ci towarzyszyć, być z Tobą, uważnie Cię słuchać i usłyszeć  to, czego potrzebujesz. Coach analizuje,  stawia właściwe pytania.  Jak możesz osiągnąć najwięcej, jak najpełniej możesz wykorzystać posiadane zasoby. Ty na te pytania odpowiadasz.

To, co jest do zrobienia na coachingu, to odnaleźć swoją drogę do wprowadzania zmian. Uruchomisz siły do większej efektywności w realizowaniu celów.  Przejdziesz trening bycia w kontakcie ze sobą. Będziesz wiedział, czego chcesz i będziesz mógł skutecznie pracować, by po to sięgnąć.

Nawet, jeśli teraz potrzebujesz większej pewności siebie, masz małą klarowność tego, co jest Twoim celem i wartością. Nawet gdy teraz podejmujesz  nie zawsze trafne decyzje. Nie masz jasności w relacjach z innymi tego, co chcesz dać i masz kłopoty z braniem. To przejściowa sytuacja, działaj.