Coaching Menedżerski

Czym jest Coaching Menedżerski?

Coaching menadżerski jest ustrukturyzowanym procesem odkrywania nowych możliwości, kierunków rozwoju, celów a także pomocą w przełamywaniu barier za pomocą własnych zasobów menadżera przy partnerskim wsparciu coacha.

Najważniejszą cechą coachingu jest wzmacnianie mocnych stron menadżera oraz wyznaczanie i realizacja celów firmowych i zawodowych.  Coaching jest metodą podnoszenia kompetencji w takim zakresie jak:
  • planowanie strategiczne
  • wyznaczanie celów sobie i podwładnym
  • praca zespołowa
  • przywództwo
  • komunikacja
  • delegowanie
  • rozwiązanie konfliktu roli zwierzchnik – kolega
  • w każdym innym zakresie, ważnym dla menadżera

Coaching – metoda znajdowania rozwiązań

Coaching jest metodą nastawioną na szybki efekt, ponieważ pytania zadawane przez coacha czyli interwencje są czymś zupełnie odmiennym od codziennej pracy – wydawania poleceń, podpowiadania czy radzenia, jak menadżer powinien się zachować. Zadaniem coacha jest stworzenie takiej atmosfery, która sprzyja znalezieniu możliwych do wprowadzenia w praktyce zachowań menadżerskich.

W trakcie indywidualnych spotkań z coachem menedżer może pracować nad równowagą pomiędzy życiem zawodowym i osobistym – „work – life balance”, co pozwoli mu na efektywne wykorzystanie czasu pracy, przełamywanie schematów, przyzwyczajeń i kreatywne podejście do zarządzania organizacją, działem, zespołem.

Coaching wyróżnia się od innych metod rozwoju tym, iż jest najskuteczniejszą metodą znajdowania rozwiązań, ponieważ są one odkrywane przez menadżerów samodzielnie poprzez stosowanie różnorodnych metod kreatywnego myślenia i odpowiadania na pytania coacha. Poprzez zaufanie i odpowiednio dopasowaną do potrzeb menadżera współpracę można osiągać cele wyznaczone na początku coachingu.

Na zakończenie menadżer podsumowuje pracę z coachem i  sprawdza osiągnięte przez niego cele. Dodatkową korzyścią, jaką wynoszą menadżerowie coachingu, jest zrozumienie mechanizmów psychologicznych działających w nich samych i w ich kolegach w pracy, współpracownikach i podwładnych. Coaching poszerza horyzonty i umożliwia przejść z perspektywy dostrzegania problemów do odnajdywania najlepszych rozwiązań.

Dodatkowym atutem jest zdobycie technik i umiejętności wprowadzania zarządzania poprzez coaching, wzbudzanie w pracownikach motywacji wewnętrznej i pobudzanie do kreatywności i poszerzania świadomości wpływu jednostki na organizację.