Ile trwa coaching?

Coaching zwykle składa się z sesji zerowej i z właściwego coachingu.
Sesja zerowa jest sesją zapoznawczą. W jej trakcie poznajemy się wzajemnie, coach przybliża zasady uczestnictwa w coachingu, wyznaczamy wspólnie wstępne cele do osiągnięcia.
Zasadniczy coaching zwykle składa się z 10 godzin coachingu podzielonych na 5-7 sesji. Taki cykl może być powtórzony.